Stor knallert
Stor knallertLille knallertOm DSRNyhederKontaktForhandlere

EVT 168 
EVT 4000E 
Ekstraudstyr 
Manualer 
[Home][Stor knallert]

 

En stor knallert kører max. 45 km/t. og skal køre ude på vejen !

Den er særdeles velegnet i bynær trafik og biveje.

Anbefaling: Du bør undgå, at køre på stærkt trafikeret hovedveje med 45 km/t !

Krav til føreren: Alm. førerbevis samt lovpligtig ansvarsforsikring. Det anbefales at tegne tillægsforsikring til din heltidsulykkesforsikring !.

 Der er ingen luftforurening af betydning !

 

Der er ingen motorstøj !

 

Den er billig i el-forbrug ! (Ca 12 øre pr. kørt km. = 7,5 kWh pr. 100 km.)

Sker genopladning med solenergi, er der absolut ingen CO2 udledning. Du har samtidig din egen "tankstation" samt får strøm til den øvrige husholdning i tillæg !

 

Miljøeffekt

Eksempel på CO2 forskellen mellem kørsel i din bil og en EVT el-knallert fra DSR Scandinavia:

.............et praktisk eksempel:

Du kører til arbejde hver dag i din lille bil.

Afstanden er 6 kilometer hver vej og din bil kører 15 km. pr. liter benzin.

Idet CO2-udslippet er 2,3 kg/liter benzin (jf. Teknologisk Institut), bliver det årlige udslip ved din bilkørsel:

153 gram CO2/km x 12 km/dag x 5 dage/uge x 45 uger/år = 413 kg. CO2/år.

_

Ved 100 km kørsel  forbruges 7,5 kWh (egen målingsresultat), hvilket svarer til 0,075 kWh/km.

En produceret kWh udleder via kraftværket 573 gram CO2 (jv. Elkraft miljøberetning 2002). En EVT el-knallert, udleder dermed ca. 7,6 gram CO2 pr. km.

Det årlige CO2 udledning, hvis den pågældende strækning køres på en EVT el-knallert fremfor din bil, bliver:

7,6 gram CO2/km x 12 km/dag x 5 dage/uge x 45 uger/år = 20,5 kg. CO2/år.

Hvis du benytter din el-knallert, til din daglige arbejdstransport, i stedet for din bil, sker der altså en  CO2-reduktion på 95 %, svarende til 392,5 kg/år !.

Hertil kommer alle de andre, måske mere alvorlige giftstoffer fra din bils udstødning !.

 


>>> Læs Danmarks Miljøundersøgelsers (DMU) prognose om luftforurening de næste 3 dage her....


  • Iflg. Trafikministeriets seneste trafikundersøgelse fra 2001, er omkring 1/3 af privat bilkørsel herhjemme på under 5 km. Disse korte ture, er samtidig dem der forurener mest..... >>>Læs evt. mere her
  • Institut for Miljøvurdering, skønner at luftforureningen fra de ca. 160.000 traditionelle 30 km/t og 45 km/t knallerter der findes i dag, koster ca. 50 menneskeliv om året....tankevækkende må man sige...>>>Læs hele artiklen fra IMV her

Økonomisk effekt

Bilkørsel: Hvis du alene regner på driftsudgifter til brændstof, kører du ialt km. 2.600 og forbrænder ca. 180 liter brændstof (forudsætter gennemvarm motor efter 5 km.).

Med kr. 11,00 pr. liter benzin, er udgiften ialt ca. kr. 1.906,00.

--------------

Hvis du isoleret set, kun regner på driftsudgifter til genopladning af batteri, kører du ialt ca. km. 2600 og bruger ca. 195 kWh.

Med ca. kr. 0,12 pr. kørt kilometer, er udgiften ialt ca. kr. 312.

Med solenergi som energikilde (stationært solcelleanlæg) oplader du "gratis".

Målt alene på forskellen mellem driftsudgifter til brændstof og en el-knallerts el-forbrug, sparer du ÅRLIGT:

Med  el-knallert ca. kr. 1.594,00

Efterskrift:

Ovennævnte miljøberegning, er ikke ment som en skræmmekampagne, men et forsøg på at anskueliggøre den bæredygtige og økonomiske udvikling, som  en elektrisk knallert kan bidrage med, til et renere og sundere miljø på kort- og langt sigt.

 

De nævnte tekniske fakta beregninger i eksemplet, er udført af en anerkendt dansk energirådgiver. Teksten er omskrevet til en hverdagssituation.

 CYKELLET & DSR Scandinavia

Content

 

[Home][Stor knallert][Lille knallert][Om DSR][Nyheder][Kontakt][Forhandlere]

Copyright (c) 2007 DSR Scandinavia. All rights reserved.

dsr@genfinder.com